Christelijke mopjes.

 

*           Als Adam en Eva niet van de appel hadden gegeten, hadden wij niet met de gebakken peren gezeten.

 

*           Een zwerver wil een kerkdienst bezoeken, maar wordt door de koster tegengehouden. De man maakt er nogal een punt van, hij wil per se naar binnen. De dominee wordt erbij gehaald, en die zegt "Komt u maar terug als u gedouched hebt en schone kleren aan hebt." "Ik weet niet waar ik dat kan doen en heb geen andere kleren," antwoordt de zwerver, "maar ik wil graag de dienst bijwonen."
"Het spijt ons," zegt de dominee  "u zou te veel overlast veroorzaken," en hij trekt de deur voor zijn neus dicht. De zwerver blijft op de stoep zitten en er komt een man bij hem staan. Het is Jezus en hij zegt: "Ach, maak er maar geen punt van. Ik probeer ook al jaren binnen te komen."

 

*           Als 1je hulp of leiding nodig hebt, probeer Jezus. Als je 'm niet mag, zal de duivel je altijd terugnemen.

 

*           Een man zit op een bankje in het park voor het eerst van zijn leven in de bijbel te lezen. Hij leest het verhaal van Israëlieten die op de vlucht zijn voor de Egyptenaren en door de Rode Zee trekken. Hij roept het uit van enthousiasme: "Geweldig, fantastisch,de levende God van Israël is inderdaad machtig. Halleluja."

 

*           Een vrijzinnige dominee wandelt door het park en hoort de man God prijzen. Hij vraagt wat er aan de hand is. "Het is werkelijk geweldig," roept de man, "God redt de Israëlieten van de Egyptenaren door ze door de Rode Zee te laten trekken en het water wordt aan beide zijden tegengehouden." "Ach weet je," zegt de dominee, "dat moet je zo niet zien. Het water was niet meer dan tien centimeter diep. Iedere schrijver overdrijft bij het optekenen van dergelijke overwinningen."
De man is duidelijk teleurgesteld maar leest toch verder, terwijl de dominee zijn wandeling voortzet. Even laten hoort de dominee hem nog harder roepen dan de eerste keer: "GEWELDIG, GEWELDIG wat is God FANTASTISCH, Hij kan werkelijk alles." Snel en nieuwsgierig komt de dominee weer teruggelopen. "Wat is er aan de hand?" vraagt hij, "waarom ben je zo opgetogen?" Nou," zegt de man, "wat is God toch geweldig knap dat hij het HELE Egyptische leger in tien centimeter water kon laten verdrinken!" 

 

*           Een man loopt langs het strand. Hij staat stil en kijkt naar boven. "Hoeveel is een miljoen jaar voor u, God?" vraagt hij. "Ooh," antwoordt God, "slechts een momentje." "Hmmm," zegt de man en loopt verder. Even later staat hij weer stil, kijkt omhoog en vraagt|: "Hoeveel is een miljoen gulden dan voor u?" "Ooh," zegt God, "een stuiver ofzo." "Hmm," zegt de man en loopt verder. Plotseling roept de man: "Zeg God, hebt u een stuiver voor mij?" waarop God zegt: "Ja hoor, heb je een momentje?"  

 

*           Wist je dat er twee hemelpoorten zijn? Laatst was ik er, en voor de linkerpoort stond een lange rij mannen te wachten. Ik vroeg: “Waarom staan jullie hier?” Een man zei: "Hier staan alle mannen die onder de plak van hun vrouw zitten."  Voor de rechterpoort zag ik een man staan, helemaal alleen. Ik liep naar hem toe en vroeg: "Waarom sta je hier?"  En hij antwoordde:  "Mijn vrouw zei dat ik hier moest gaan staan."

 

*           Een toerist komt na vele burgelijke uitstapjes in Israel aan bij het meer van Tiberias. Aan een man van een rondvaartboot vroeg hij: "Hoeveel kost het om met deze boot het meer over te steken?"  "100 Euro," antwoordde de man. "WAT?!!!  Zoveel geld?"  De man zei weer: "Ja, want dit is het meer waar Jezus over gelopen heeft!" Waarop de toerist tot de conclusie kwam: "Ja begrijpelijk, als een overtocht met boot zoveel geld kost!"

 

*           Iemand merkt op: "Ik snap niet waarom sommige mensen van kerk wisselen. Wat maakt het nou uit of je van de ene thuisblijft of van de andere?"

 

*           Een man strandde op een eenzaam eilandje en leefde er jarenlang alleen, tot hij eindelijk werd opgepikt. Een zeeman van de reddende boot vraagt hem: "Waarom heb je hier drie hutten gebouwd?"  De man antwoordt: "Dat ene is mijn huis." "En de tweede dan?" vraagt de zeeman. "Dat is mijn kerk", zegt de man. "Aha maar eh.… die derde hut dan?"  "Oh", zegt de man, " dat is de kerk waar ik eerst heen ging."

 

*           Drie jongetjes scheppen op over hun vaders. De eerste zegt: "Mijn vader schrijft een paar woorden op een stuk papier, noemt dat een gedicht, en ze geven hem er honderd gulden voor!"
De tweede zegt: "Dat is niks! Mijn vader schrijft een paar woorden op een stuk papier, noemt dat een lied, en ze geven hem er tweehonderd gulden voor!" De derde zegt: "Nou, dan win ik! Mijn vader schrijft een paar woorden op een stuk papier, noemt dat een preek, en er zijn meerdere mensen voor nodig om alle geld op te halen!"

 

*           “Hoe kan God nou een verandering in mij teweegbrengen?”…  Geef Hem de gelegenheid. Misschien kom je erachter.

 

*           Een jongen zag er vreselijk tegenop om christen te worden, omdat hij uit de bijbel begreep dat hij dan anderen daarover zou moeten vertellen. Hij ging hierover bij een oudere man te rade, en die zei: "Jij niet, jongen. God maakt voor jou een uitzondering en jij hoeft anderen er NIET over te vertellen."  "Echt niet?" vroeg de jongen. "Nee, het is echt niet nodig," verzekerde de man. Opgelucht ging de jongen naar huis, en op zijn kamer aangekomen sprak hij met God en gaf zijn leven aan Hem. Hij was een loden last kwijtgeraakt en hij was nu zo blij en enthousiast geworden, dat hij onmiddelijk daarna naar beneden ging, naar zijn ongelovige vader en moeder en broers. Hier riep hij meteen uit: "Wisten jullie dat het mogelijk is christen te worden, ZONDER dat je dat aan anderen hoeft te vertellen...?"

 

*           Anne het dochtertje van de voorganger, komt de studeerkamer binnen, terwijl haar vader druk bezig is met de preek voor zondag. "Pappa", vraagt ze, "vertelt God jou altijd wat je moet opschrijven?"  "Zeker, mijn kind", antwoordt de vader. Het dochtertje kijkt over zijn handen mee en merkt op: "Maar waarom maak je dan zoveel doorhalingen?'"

 

*           Er werden veel pruimen gestolen uit de boomgaard van de boer. Hij besloot een bordje te plaatsen met de tekst: "De Heer ziet alles!" Een dag later hadden kwajongens op hetzelfde bord eronder geschreven: "Maar Hij klikt gelukkig niet!"

 

*           Een Brit, een Fransman en een Rus zitten te kijken naar een schilderij van Adam en Eva in het paradijs. "Kijk naar hun gereserveerdheid, naar hun kalmte," zegt de Brit, "het is duidelijk dat het Engelsen zijn."  "Onzin," zegt de Fransman, "ze zijn naakt en zo schoon van uiterlijk. Het is ontegenzeglijk dat het Fransen zijn."  Waarop de Rus reageert: "Geen kleren, geen dak boven hun hoofd, ze hebben slechts één appel te eten. En bovendien is ze wijsgemaakt dat dit het paradijs is? Ze zijn Russisch!"

 

*           Een christelijke dame zit in een vliegtuig in haar bijbel te lezen. De man naast haar zegt grinnikend: "Dat geloof je toch niet echt, he?" "Zeker wel," antwoordt de dame. "Oh ja? Wat denk je dan van die vent die door een walvis werd ingeslikt?" "Ook dat geloof ik," antwoordt ze, "het staat immers in de bijbel." "O ja? Nou, hoe denk je dat hij dat heeft overleefd?" Ze antwoordt: "Dat weet ik echt niet. Als ik in de hemel ben zal ik het hem eens vragen."  "O ja?" zegt de man een beetje sarcastisch, "en als hij nou eens niet in de hemel is?". "Nou", antwoordt de damen, "dan kunt u het hem vragen."

 

*           Mozes zwaaide zijn golfclub, en sloeg de bal een heel eind weg; het balletje rolde over het gras, maar in de richting van een vijver. Snel hief Mozes zijn club, strekte die uit in de richting van het water, waarop het water vaneen scheidde, en de bal door het droge veilig naar de andere kant rolde.
Vervolgens sloeg Jezus met een machtige zwaai van de golfclub de bal een heel eind in dezelfde richting. De bal landde midden in de vijver, en stuiterde over het water. Rustig stapte Jezus over het water, en gaf de bal een tikje, zodat die weer op het gras landde.
De derde speler stond op en leek de bal met een willekeurige zwaai weg te slaan. De bal vloog over het hek heen, de weg naast de golfbaan op, raakte een passerende vrachtwagen, vloog tegen een boom, stuiterde op het dak van een schuur en rolde door de dakgoot en de regenpijp, weer terug op de golfbaan in de richting van de hierboven reeds genoemde vijver, waar hij op een lelieblad landde. Een grote kikker sprong op het blad en hapte de bal in z’n bek. Echter dook ineens een reiger naar beneden die de kikker greep en ermee wegvloog. Van pure schrik kwaakte de kikker luid en liet de bal vallen….. precies in de hole!
Waarop Mozes tegen Jezus zei: "Kijk, dat is nou precies waarom ik er zo'n hekel aan heb om met je Vader te golfen!

 

*           Aan vrouwen die menen er wat berkaaid af te zijn gekomen omdat God hen tot 'Adams hulpe' heeft geschapen, wil ik de volgende opmerking niet onthouden. "Dat Eva door God een hulp voor Adam wordt genoemd, maakt duidelijk wie van die twee het meest hulpbehoevend is…."

 

*           Adam wandelt voor de zondeval met God in de hof van Eden.
Adam: Waarom heeft u me eigenlijk zo'n mooie vrouw gegeven?  
God: Zodat jij van haar zou gaan houden, Adam.
Adam: En hoe komt het dat u Eva zulk lang en mooi bruin haar heeft gegeven?

God: Zodat jij veel van haar zou gaan houden, Adam.
Adam: En waartoe heeft u haar zo'n ontzettend lief rond gezicht gegeven met zo'n bevallig lichaam?
God: Ook zodat jij veel van haar zou gaan houden, Adam.
Adam: Maar ehh, God, dit is echt mijn laatste vraag, hoe komt het dan dat u haar toch wel eh…. nogal dom heeft gemaakt?

God: Wel, dat is, Adam, zodat zij ook heel veel van jou zou kunnen houden !

 

*           Een man kwam uit de kerk en schudde de hand van de voorganger, die na elke dienst bij de uitgang stond. De voorganger hield zijn hand vast en zei: "Ook jij mag bij het leger van God komen hoor!" De man antwoordde: "Maar ik hoor al bij het leger van God, dominee."  Waarop de voorganger hem vroeg hoe het dan kwam dat hij hem alleen met kerstmis en pasen in de kerk zag…? Waarop de man terugfluisterde: "Ik eh… ben bij de geheime dienst..."

 

*           Een man sterft en komt bij de hemelpoort, waar Petrus hem opwacht. "Welkom", zegt hij, "de regels zijn zo: je hebt honderd punten nodig om binnen te komen. Vertel me alle goede dingen die je hebt gedaan, en ik waardeer die met punten naar gelang de kwaliteit. Bij honderd punten ben je binnen." "Okee. Ik ben vijftig jaar met dezelfde vrouw getrouwd geweest en heb haar nooit bedrogen, zelfs niet in mijn hart." "Prachtig! dat is drie punten waard." "Drie punten maar? Nou eh, ik ben mijn leven lang naar de kerk gegaan en heb die altijd gesteund met mijn giften en mijn diensten."
"Schitterend! Dat is zeker twee punten waard."  "Zo weinig punten maar? Weet u het zeker? Oei... Wat vind u hiervan: Ik ben in mijn stad een gaarkeuken begonnen voor de armen en ik heb in een onderkomen voor dakloze oorlogsslachtoffers gewerkt." "Fantastisch!" antwoordt Pertus, "u heeft alweer drie punten binnen."  "DRIE PUNTEN maar!!" roept de man, "….in dit tempo kan ik alleen binnenkomen als God me genadig is!" "Oh kijk, dat verandert de zaak! Geweldig en welkom dan, want met deze opmerking heeft u begrepen waar het om gaat, en de rest van de punten volgemaakt. Kom binnen!"

 

*           Een vierjarig jochie wandelt met zijn moeder langs het strand. Ze vinden een dode zeemeeuw. "Mama, wat is er met hem gebeurd?" zegt het kind. "Hij stierf door een ongeluk denk ik" antwoordt zijn moeder. Als ze zijn droevige gezichtje ziet, zegt ze: "maar hij is naar de hemel gegaan hoor." Na even te hebben nagedacht zegt het kind: "Maar waarom heeft God hem toen weer naar beneden gegooid, mamma?"

 

*           Na de dienst bedankte een kerkganger de voorganger met: "Dank u, dominee! Weet u, ik denk dat u slimmer bent dan Einstein!" De dominee groeide van trots, maar liet niets merken. Niettemin bleef hij er de hele week aan denken. Na de volgende dienst vroeg hij aan de man wat hij had bedoeld met dat "slimmer dan Einstein". De man antwoordde daarop: "Nou dominee, er wordt beweerd dat Einstein zo slim was dat maar tien mensen op de wereld hem konden begrijpen. Maar ik vermoed dat er nog minder mensen zijn die u kunnen begrijpen."

 

*           Het gebed van een oprecht christen luidde aldus: "Heer, maak mij tot alstublieft  het soort persoon waarvan mijn hond denkt dat ik het reeds ben."

 

*           De beroemde Mark Twain heeft ooit gezegd:  "Veel mensen piekeren over bijbelpassages die zij niet begrijpen; voor mij geldt dat ik de passages in de bijbel die mij het meest verontrusten juist wél goed begrijp."

 

*           Een monnik en een non keren terug na een lange reis terug naar het klooster. Onderweg begeeft de auto het. Ze moeten slapen in een hotel. Er is maar één kamer vrij. Ze spreken af dat de non in het bed slaapt en de monnik op de sofa. Na tien minuten zegt de non: "Ik heb het koud." De monnik zegt: "Ik haal wel een deken voor je." Hij haalt een deken, legt die over de non heen en gaat terug naar de sofa.
Tien minuten later zegt de non opnieuw: "Ik heb het nog koud." De monnik haalt nog een deken, dekt de non toe en gaat weer op sofa liggen. Even later zegt de non; "Ik heb het nog steeds koud…. zeg, God vindt het vast niet erg als we ons één keertje als man en vrouw gedragen…?" Waarop de priester zegt: "Och, dat denk ik ook niet: ga nu dan  maar zelf een deken halen!"
 

*           Vier katholieke vriendinnen drinken thee. De eerste zegt: "Mijn zoon is priester. Als hij binnenkomt, zegt iedereen Eerwaarde tegen hem." De tweede dame zegt: "Poeh. Mijn zoon is bisschop. Tegen hem zegt iedereen Monseigneur!"  "Ah!" schampert de derde vrouw, "mijn zoon is kardinaal. Als hij ergens binnenkomt, zeggen ze tegen hem: Uwe Eminentie!"  De vierde vrouw drinkt stilletjes haar thee. De andere vrouwen kijken haar aan en vragen: "Hoe zit het met jouw zoon?" "Och," zegt de vrouw bescheiden. "Mijn zoon is 2 meter lang, hij heeft brede schouders, is erg knap en gaat goed gekleed. Als hij een kamer binnenkomt, roepen alle vrouwen: “Oh my God!."

 

*           Een dominee zegt: "Mijn preek van volgende week gaat over de zonde van het liegen. Daarom wil ik graag dat jullie ter voorbereiding volgende week allemaal Lucas 25 hebben gelezen." De zondag daarop vraagt de dominee aan iedereen die Lucas 25 gelezen heeft, zijn vinger op te steken. De meesten steken een hand op. De dominee lacht geheimzinnig en zegt: Ik moet u helaas vertellen dat Lucas maar vierentwintig hoofdstukken heeft... En nu zal ik beginnnen met mijn preek over het liegen."