Hallo beste bezoekers van mijn website       

Lieve mensen, welkom op mijn website, die misschien niet erg professioneel is, maar naar ik hoop... interessant genoeg om langere tijd op te vertoeven.
Deze site aat over spiritualiteit en religies, en over geloof. 
Dat mag weertegenwoordig. Het is weer min of meer 'in'. Het geloof in één weg naar 'God', naar 'het', naar de gewenste vervulling en beleving enz. is een beetje uit, althans bij velen, maar het proeven aan en uitproberen van diverse spirituele gedachten en workshops is helemaal in. 
Er zijn zeer veel vormen van spiritualiteit op deze aarde. 
En er is altijd wel meer te ontdekken. Yomanda en Char en Ogilvie hebben hun aanhangers, de Mariacultus bloeit, Maria Magdalena wordt als "Jezus' voornaamste apostel" geëerd door velen (althans in de esoterie). Verder zijn boeddhistische zaken zeer modern: de boeddhabeelden puilen de winkels uit, ja je kunt geen warenhuis ingaan waar ze niet in het oog springen. 
Al deze richtingen en voorbeelden van personen uit het heden en verleden worden door velen verkend en ook door velen geloofd: met als doel van uitkomst, het vinden van 'verlichting' en van
god in jezelf. Oprah Winfrey heeft zelfs haar eigen kerk opgericht... die geen bepaalde denominatie is, maar een wereldwijde beleving wil zijn. Welke weg je ook kiest, of welke goeroes je wilt aanhangen, het is altijd goed volgens haar, zolang jij je er lekker bij voelt en het je spirituele 'ik' doet ontwaken, je ware ZIJN, ja zelfs tot je 'god' in jezelf ontdekt. 

Je kunt hier ook vragen bij zetten. Als er zoveel manieren zijn, dan moeten toch sommige beter zijn dan andere zou je zeggen. Of zou je het nog meer kunnen toespitsen en kunnen zeggen dat er eentje de je-van-het zou moeten zijn? Of is voor de ene persoon het éne 't je-van-het en voor een andere persoon weer iets anders? Ik kan niet zeggen dat dit zoveel duidelijkheid geeft. Als je in de esoterie gaat lezen, is dat werkelijk heel interessant, maar ook heel vaag, want als je concrete oplossingen of conclusies zoekt, zul je lang moeten zoeken. Er is zeer veel literatuur, er zijn vele oefeningen, er zijn vele goeroes, en er zijn mensen die ze bijna allemaal gevolgd hebben en er komen nog steeds nieuwe bij. Dit op zich zegt al iets, want wie almaar blijft verder zoeken en experimenteren, geeft eigenlijk ook aan dat hij er nog niet 'is', en HET nog niet echt gevonden heeft (toch?).
D
eze site wil bij al deze dingen stil staan, bij vele soorten richtingen, maar is hierin vooral bijbels georiënteerd. Omdat die weg een heel concrete weg is, en bovendien MIJN weg is. Deze is n.l. voor mij de enige gebleken.
 Vele dingen heb ik gelezen en onderzocht, maar vond nooit duidelijke antwoorden, hoe erg interessant de literatuur of voorstellingen ook waren. Naderhand bleef er toch altijd iets over dat nog niet beantwoord was, dat nog niet de doorslag gaf, of juist angst of verwarring opriep. Tot ik op een punt in mijn leven kwam, dat ik - zij het eerst met een flinke dosis wantrouwen - in de bijbel begon te lezen, waarvan ik vermoedde dat het een soort sprookjesboek voor volwassenen was, want ik had geen idee wat ik daarin aan zou treffen. Dat viel echter een beetje anders uit.
Aan het bestaan en verschijnen van mijn website, kunt u al wel raden waar dat op uitgelopen is... Mijn volledig getuigenis over mijn 'bekering' zal in de komende tijd nog op de site worden geplaatst.
Nu wil ik door vele spirituele wegen te belichten vanuit het hogere standpunt van God, mede via vele andere christenen wiens artikelen ik heb gebruikt, er graag toe bijdragen dat mensen die ook verlichting en waarheid zoeken, de ogen geopend worden en geïnspireerd worden om toch die oude weg (waarvan gezegd wordt dat het de ENIGE is), te onderzoeken en te ontdekken. Al mijn artikelen hebben dit als achterliggende bedoeling.

Ook zal ik onderwerpen uit de Bijbel gaan belichten, hetzij via artikelen van andere christenen die ik zeer betrouwbaar en echte kinderen Gods acht, hetzij door mijzelf samengesteld artikelen. Daarbij wordt ook de huidige toestand op aarde belicht. Hoe zit het met al de rampen? Is er een 'vergaan van de wereld' op komst en zo ja, wanneer? Of zijn dat alleen maar fabeltjes? Staan er inderdaad zoals de Bijbel zegt, vele zaken onder de invloed van de duivel, ook wel de Satan genoemd? Voor velen ga ik nu denkelijk al veel te ver omdat ze slecht in één van die twee, of in geen van beide geloven. 
Sommigen geloven in God maar niet in de duivel, en sommigen geloven misschien wel in de duivel, maar niet in God. Maar ik zeg je, dat ze bij elkaar horen als elkaars tegenpolen, waarvan God de sterkste is. 
Als je in God gelooft, zou je ook in de duivel moeten geloven, want de Bijbel stelt hem voor: wie hij is en wat zijn bedoelingen zijn. Wie van hen echter de sterkste is in het leven van mensen persoonlijk, dat hangt van een aantal factoren af. Mensen kunnen het in feite zelf bepalen. Er zijn mensen bij wie de Satan gewonnen heeft, of aan de winnende hand is. Soms kiezen mensen er voor, maar meestal niet. Maar toch... er is altijd een weg terug, en daar wil ik natuurlijk ook alles over vertellen. Ja hoe erg iemands toestand ook is, er is altijd een weg terug, een weg van heling en herstel, namelijk de weg van Gods Zoon.  

Dus je bent van harte uitgenodigd om alle artikelen te lezen, of bijv. vragen te stellen via 'Contact'. Er is ook een pagina met urls die je doorverwijzen naar andere websites. Ik hoop dat je veel zult opsteken. Wat kan je overkomen? Baat het niet, dan schaadt het toch ook niet? Wil je niet je gedachten eens een geheel andere kant laten opgaan? Ik zou zeggen: in plaats van je gebruikelijke lectuur / literatuur te lezen..... verbaas je eens over wat er zoal op deze site staat. 
Is alles waar? Sommige items zijn zeker waar; maar van andere weet ik niet zeker of ze waar zijn. Het zou kunnen omdat er iets onbedoeld onwaars in staat. Bijv. omdat het overgenomen artikelen betreft. 
Ik sta niet achter alles wat
in alle artikelen geschreven is, maar het gaat om de hoofdgedachte. Ik geef zulke artikelen een grote kans van waarheid en vond ze belangrijk genoeg, anders zou ik ze niet geplaatst en/of overgenomen hebben. Er zitten misschien weleens beweringen tussen die mij zelfs te ver gaan, maar iemands artikel niet aan te tasten, heb ik het dan laten staan en doe ik een beroep op je eigen beoordelingsvermogen.
Van wie ik artikelen heb overgenomen: zeer veel dank. Ik heb niet altijd toestemming gevraagd, dat was teveel moeite. Ik heb er altijd waar mogelijk, de bron bij vermeld, zodat ook hun eigen websites (indien ze die hebben) bezocht kunnen worden. Ik verwacht geen represailles wegens overgenomen artikelen omdat dit zover ik kon beoordelen, alleen gedaan heb van echte christenen, die immers een gezamenlijk doel hebben: het goede nieuws van redding aan een ieder te verkondigen die er oren naar heeft. Ook zijn artikelen overgenomen uit algemene bron en van algemene sites welke als nieuwsbron voor ieder open zijn. 

Maar goed bestel lezer: Kijk om je heen in de wereld, kijk en luister naar het nieuws in kranten en op TV, kijk naar de ontwikkelingen op deze planeet. Het gaat er heftig aan toe de laatste jaren, nietwaar??? Zou het niet interessant zijn om te kijken of er inderdaad oorzaken zijn die hoger liggen dan ons eigen denken, ja zelfs hoger dan het denken van de knapste koppen op aarde? Wat weten die in feite ook nog van de hogere dingen, want anders zou immers de wetenschap zichzelf allang opgeheven hebben, omdat ze de antwoorden reeds gevonden zouden hebben?
Daarom zou ik zeggen: ga zelf op onderzoek uit en trek je eigen conclusies. En laat je zeker niet bang maken, want dat is niet nodig hoor. Waarom niet? Omdat er altijd een uitweg is. Ook die zul je op de site meermalen aantreffen. Ik wens je veel leesplezier en veel geestelijke verrijking toe bj het leze
n ervan. Er staan onderwerpen tussen in het Engels, omdat met name studenten maar sowieso de meeste mensen schat ik, dit ook wel kunnen begrijpen. Zo niet, dan staan er nog genoeg Nederlandse artikelen op. Later zullen er gaandeweg steeds meer onderwerpen bij komen, dus blijf af en toe kijken! Een oprechte zegen toegewenst.