1. gedichten
 

2. humor
a. gewone humor
b. christelijke humor

3. diverse onderwerpen
a. christenvervolging
b. een Jood met dromen